MAKE SUNLIGHT PROFITABLE

ÚDRŽBA A SERVIS

Nejlepší zařízení bez profesionální údržby a servisu nepřečká ani dobu trvání investice. Proto všem svým zákazníkům nabízíme kompletní péči, aniž by se o cokoliv museli dále starat.

Určete si sami rozsah servisu

Chtěli byste údržbu, která se bude provádět pouze na části zařízení (např. u střídačů)? Nebo vám máme být nápomocni ve všech záležitostech: od čištění a ošetřování přes zkoušky a kontroly udržení dobrého stavu, jako jsou měření izolace a kontrola ochranných prvků, až po podporu při dokumentaci pro dodavatele energie, úřady a pojištění.
Pokrýváme přitom všechny požadavky, které vám ze svého hlediska nařizuje například financující banka nebo pojišťovna.

V dalším stupni výstavby vám můžeme v rámci celkové odpovědnosti za projekt také ochotně nabídnout obchodní a technické obhospodařování vaší investice.

Zapojení BRIC ENERGY začíná minimální platností pět let, kterou je možné volitelně rozšířit až na 20 let. Pochopitelně vám rádi předložíme individuální nabídku.

Záruky za výrobky

Samozřejmě naše servisní činnosti a služby jsou vždy podřízené požadavku zachovat záruky výrobních závodů, nebo je dokonce ještě rozšířit na základě dohod, které je možné s námi dojednat odděleně.

Vyžádejte si nás a staňte se spokojeným zákazníkem BRIC ENERGY.