MAKE SUNLIGHT PROFITABLE

ORGANIZACE A PLÁNOVÁNÍ

Strategické a trvalé plánování
Základním předpokladem úspěchu je systematicky strukturované a podrobné plánování. To předpokládá přesnou analýzu místního stavu. Na jejím základě se provádí předběžný návrh. Poté, co projektanti a týmy odborníků prověří veškeré faktory, sestavíme na míru optimální konfiguraci všech součástí.

Znalecké posudky výnosů, které provádějí uznávané instituce, vykážou výsledky, jež lze očekávat.

Na základě prověřeného předběžného plánování začíná podrobné plánování elektrické části. Přitom 3D počítačový model pozemku provádí vizualizaci plánu osazení a ukazuje možná zastínění v komplexu solárních zařízení.

Náš požadavek: maximální výnosy s minimálním množstvím použitého materiálu.