MAKE SUNLIGHT PROFITABLE

VÝVOJ PROJEKTU

Solární elektrárny představují trvalé využití volných ploch. Jistá a bezpečná věc:

  • Díky malému uzavření povrchových ploch a dobré možnosti zpětného odstranění stavby zůstává hodnota zachována i na dobu, kdy už se nebude tímto způsobem využívat.
  • Současně budete dostávat pravidelné platby nájmu, které jsou zajištěné z příjmů z prodeje elektřiny. Jistá a bezpečná věc.

BRIC ENERGY má dlouholeté zkušenosti s vyhodnocováním ploch vhodných pro solární elektrárny a s jejich rozvojem. U vhodných ploch převezmeme komunikaci s úřady a provozovateli sítě, založíme projekční společnost a připravíme projekt do okamžiku, kdy je schopný realizace. Následně jako generální dodavatel investora vybudujeme elektrárnu nebo odprodáme práva k projektu.

Chtěli byste svoje pozemky využít k trvalým investicím? Pak se informujte o našich činnostech a službách v části Vývoj projektů nebo se na nás jednoduše obraťte!

Nápad na projekt – plánování – fáze povolení stavby – stavební právo

Náš odborný posudek: Prověření projektu na nejvyšší úrovni a z hlediska zájmu investorů, bank a všech účastníků projektu. Můžeme přitom využít síť uznávaných kanceláří a poradenských společností. Vůbec nezáleží na tom, o jakou zemi se jedná: Přizveme toho správného místního partnera. 

Naše silná stránka: Vlastní vývoj projektů na nových perspektivních trzích solárních zařízení a vývoj speciálních systémových řešení na zavedených trzích.

Náš cíl: Položit základy pro výnosný a bezpečný projekt.

Exaktní makroekonomické analýzy od našich odborníků rozhodují o tom, na kterých trzích budeme působit.

Rámcové podmínky, jako hospodárný provoz, politická situace a místní síť, přitom hrají významnou roli. Často se nabízí spolupráce při rozvoji s partnery v příslušné zemi. Přitom naši odborníci z centrály vedou jednání a zapojují místní partnery.

Cílem je položit základy pro výnosný a bezpečný projekt.