MAKE SUNLIGHT PROFITABLE

VEŘEJNÝ SEKTOR

Nezávislost, trvalost, jistota – BRIC ENERGY je partnerem zadavatelů veřejných zakázek

Spolková úroveň, země a obce mají vysokou zodpovědnost, aby své občany nepřetržitě zásobovaly elektřinou, která musí současně splňovat více podmínek:

  • výroba šetrná ke zdrojům
  • žádné zatížení životního prostředí
  • dostupná cena

Jedině s koncepcemi změny energie, které jsou vhodné pro budoucnost, lze tomuto úkolu dostát.

Fotovoltaická zařízení trvale šetří životní prostředí: nevytvářejí emise a jsou napájena nekonečnou sluneční silou. Tato technika vám i vašim občanům poskytuje jistotu a nezávislost na jiných výrobcích elektřiny a jejich rizicích.

Zvýšení hodnoty díky smysluplnému využívání
Využijte potenciál ležící ladem!

Po celé zemi je spousta průmyslových odvětví, která potřebují sanaci, a nevyužívaných zemědělských ploch. Je velkou výzvou je začít znovu účelně a smysluplně využívat. Je to z toho důvodu, že obnova takového terénu je většinou velmi nákladná. Zde se nabízejí optimální předpoklady k využití fotovoltaického zařízení, přitom není nutné tato průmyslová odvětví předem zbavovat starých zátěží při současné podpoře vašich cílů CO2.

Energie pro vaše občany

Tím, že se občané účastní projektů fotovoltaických zařízení, zvyšuje se míra, jak jsou tyto projekty přijímány. Posilujte spoluúčast v regionech a nabízejte elektřinu z místní výroby.